केसांच्या ट्रान्स्प्लेंटचा खर्च

केस प्रत्यारोपण (हेअर ट्रान्सप्लांट )

१००% मनी गँरंटी ०% ई एम आय ( EMI ) उपलब्ध

हेअर ग्राफ्ट कॅल्क्युलेटर

हेअर ग्राफ्ट कॅल्क्युलेटर हे आपले टकलेपणा झाकण्यासाठी लागण्याऱ्या ग्राफ्ट ची संख्या सांगते

आमचे रुग्ण परिणाम

Request a callback for a consultation!

Fill out the form below, and we’ll call you within 24 hours.